Zekerheid door controle

Audit

Soms is het gewenst om extra zekerheid te bieden over uw cijfers en de onderbouwing daarvan. Bijvoorbeeld als u een financieringsaanvraag doet; de kredietverstrekker moet er dan van uit kunnen gaan dat uw jaarrekening klopt. Audit biedt die zekerheid, evenals het benodigde inzicht. Voor externe partijen, maar ook voor uzelf.

U kunt ons een controle laten uitvoeren door middel van een audit. Wij zijn hiertoe bevoegd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Ruim dertig jaar ervaring

Audit is een bijzondere discipline, die niet alleen de benodigde kwalificaties vereist, maar ook de juiste mentaliteit. Wij hebben hiervoor dan ook ‘zwaargewichten’ in huis. Met ruim dertig jaar ervaring op het hoogste niveau in tal van branches kennen zij het klappen van de zweep. 

Het resultaat: veel kennis van de markt en de sector waarin u opereert, een grote partnerbetrokkenheid, concrete adviezen voor een betere bedrijfsvoering, korte doorlooptijden en stabiele teams. Met andere woorden: een efficiënt en effectief proces tegen een scherpe prijs.

U bent wettelijk verplicht om een controle (audit) van uw jaarrekening te laten uitvoeren als uw onderneming een ‘middelgroot rechtspersoon’ is. Dit is het geval als u aan twee van deze drie criteria voldoet:

  • Netto omzet > 12 miljoen euro
  • Balanstotaal > 6 miljoen euro
  • Gemiddeld aantal medewerkers > 50 fte

De audit moet worden uitgevoerd door een daartoe bevoegde accountant, zoals AT&C.

Wij verzorgen ook de audits die nodig zijn voor een vrijwillige controle, zoals voor stichtingen en verenigingen of voor sterk groeiende ondernemingen die bevestiging willen van de kwaliteit van hun interne beheersing. Eveneens verzorgen wij audits voor subsidiecontroles. 

Inzicht en zekerheid

Met een audit op uw jaarrekening bieden we u en andere belanghebbenden inzicht en zekerheid. Belangrijk voor deze belanghebbenden (zoals leveranciers, banken, aandeelhouders, werknemers en de Belastingdienst) is dat zij erop kunnen vertrouwen dat uw jaarrekening de juiste situatie van uw onderneming weergeeft. Ook een effectief systeem van interne beheersing en een betrouwbare informatievoorziening zijn voor hen van belang, evenals inzicht in de diverse bedrijfsonderdelen, onder meer op het gebied van financiële performance. Met een positief verlopen audit kunnen we deze bevestigen.

Onze controleaanpak is ‘risk-based’. We hebben aandacht voor de risico’s die er echt toe doen, en focussen op de processen die hiermee samenhangen. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van de kennis en ervaring die binnen uw onderneming aanwezig is. In combinatie met onze sectorkennis en de grote betrokkenheid van executives resulteert dit in een kwalitatief hoogwaardige en efficiënte controle. Maar bovenal staat de samenwerking en persoonlijke betrokkenheid met u centraal. 

Subsidiecontroles

Nederland kent veel subsidiemogelijkheden. Dit biedt u de mogelijkheid om projecten uit te voeren die wellicht anders minder interessant zouden zijn. Een subsidie brengt vaak ook verplichtingen met zich mee, de besteding van de gelden moet immers worden verantwoord. Veelal dient deze verantwoording door een onafhankelijke accountant te worden gecontroleerd. Bij een subsidiecontrole wordt door de accountant vastgesteld of de gerapporteerde kosten voldoen aan de eisen van de subsidievoorwaarden. Een goede voorbereiding is hierbij van essentieel belang. Dit betekent dat het belangrijk is vooraf helder te hebben hoe u zorgt dat alle informatie voorhanden is, hoe u uw projectadministratie inricht, waardoor de controle achteraf soepel kan worden uitgevoerd. AT&C heeft veel ervaring met het controleren van subsidiedeclaraties en kan u hierbij uitstekend van dienst zijn.

We helpen u graag bij:

Wettelijke controles

Vrijwillige controles

Beoordelingsopdrachten

Bijzondere controleopdrachten (zoals subsidiecontroles en accountantsverklaringen voor de NOW-regeling)

Kunnen we u helpen met audit?

Neem contact op met Pieter van der Veen. Bel op 06 - 21 56 42 78 of stuur een mail.

Kunnen we u helpen met audit?

Neem contact op met Pieter van der Veen. Bel op 06 - 21 56 42 78 of stuur een mail.