Straks geen BOR meer voor verhuurd vastgoed

In de Successiewet en de inkomstenbelasting is een bedrijfsopvolgingsfaciliteit (de BOR) opgenomen voor het fiscaal vriendelijk schenken of vererven van een onderneming. Deze regelingen gelden alleen voor het zogenaamde ondernemingsvermogen en niet voor het beleggingsvermogen in uw onderneming. Verhuurd vastgoed vormt pas ondernemingsvermogen als sprake is van meer dan normaal actief vermogensbeheer. Over het algemeen zal hier niet snel sprake van zijn. Hierover is vaak discussie met de Belastingdienst. Het kabinet heeft echter aangekondigd dat straks de BOR en de doorschuifregeling in alle gevallen gevallen niet meer gelden voor verhuurd vastgoed. Dit voorstel moet nog nader worden uitgewerkt en de precieze ingangsdatum is ook nog niet bekend.