Gebruik de extra vrije ruimte WKR in 2020

Werkkostenregeling

Werkgevers kunnen via de vrije ruimte in de werkkostenregeling allerlei zaken aan hun personeel belastingvrij vergoeden en verstrekken. Denk bijvoorbeeld aan een kerstpakket, een bonus of in de huidige tijd een “thuiswerkvergoeding”.

Verruiming in 2020

In het belastingplan 2021 is ook de eerdere verruiming voor het jaar 2020 opgenomen. Dit moest nog wettelijk worden vastgelegd. Vanwege de coronacrisis werd eerder de vrije ruimte voor dit jaar (2020) bepaald op 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom. Dit biedt de mogelijkheid om, afhankelijk van de loonsom van een bedrijf, tot € 12.000 onbelast aan werknemers te vergoeden. Voor een loonsom boven de € 400.000 is de vrije ruimte 1,2%.

Vanaf 2021 wordt dit weer verlaagd en wel naar 1,7% voor de eerste € 400.000. Voor een loonsom boven de € 400.000 wordt de vrije ruimte maar iets verlaagd, namelijk van 1,2% naar 1,18%.

Gebruik de extra vrije ruimte WKR in 2020

Het is verstandig om in dit najaar te beoordelen wat de loonsom van uw bedrijf over 2020 gaat worden en welke mogelijkheden dit voor u biedt om eventuele extra beloningen voor uw personeel eenmalig netto te kunnen verstrekken.

Vragen over de extra vrije ruimte WKR

Als u vragen heeft over de mogelijkheden die er voor uw bedrijf zijn binnen de vrije ruimte in de WKR in 2020 neem dan gerust contact op met uw contactpersoon bij AT&C.