Groene beleggingen? Mogelijk (meer) recht op rechtsherstel Box 3

De Belastingdienst heeft in het geautomatiseerde rechtsherstel Box 3 groene spaartegoeden in de categorie overige bezittingen geplaatst in plaats van in de categorie banktegoeden. Voor banktegoeden geldt een veel lager forfaitair rendement. Als u groene spaartegoeden bezit, heeft u daarom misschien recht op (meer) rechtsherstel.