Gebruikelijk loon dga dit jaar weer hoger

Het normbedrag voor het gebruikelijk loon van een dga stijgt voor het jaar 2022 van € 47.000 naar € 48.000. Het gebruikelijk loon moet hoger vastgesteld worden als 75% van het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking of het hoogste loon van een werknemer in dienst van de BV hoger is dan € 48.000. Soms kan het gebruikelijk loon lager zijn, bijvoorbeeld bij starters of verlieslijdende BV’s. Hiervoor gelden wel aanvullende voorwaarden. Of de speciale coronaregeling voor het gebruikelijk loon ook voor 2022 zal gelden, is nog onduidelijk.