Aftrek hypotheekrente blijft, maar minder fiscaal voordeel

De regering heeft in het coalitieakkoord niets opgenomen over verdere afbouw van de aftrek van hypotheekrente voor een eigen woning. Dit betekent echter niet dat de aftrek voor de eigen woning de komende jaren gelijk blijft. Zo vindt al jaren een afbouw plaats van het belastingtarief waartegen de hypotheekrente kan worden afgetrokken. In 2022 is de hypotheekrente bijvoorbeeld nog maar aftrekbaar tegen maximaal 40% en in 2023 tegen maximaal 37,05%. Als compensatie is wel het eigenwoningforfait verlaagd: in 2022 bedraagt dit voor woningen met een waarde vanaf € 75.000 0,45% en in 2023 0,40%. Ook de Hillenaftrek wordt vanaf 2019 al met 3,33% per jaar afgebouwd. Bij geen of een hypotheekrente lager dan het eigenwoningforfait, betaalt u de komende jaren dus steeds meer belasting over het eigenwoningforfait.