Ook in 2022 nog lager gebruikelijk loon voor innovatieve start-up

Innovatieve start-ups kunnen er ook in 2022 voor kiezen een lager gebruikelijk loon uit te keren dan een dga normaal gesproken aan gebruikelijk loon moet opnemen. De regeling zou eigenlijk op 1 januari 2022 komen te vervallen, maar dat wordt met minstens één jaar uitgesteld.

Wordt uw BV voor toepassing van de S&O-afdrachtvermindering in 2022 als starter aangemerkt, dan mag u het gebruikelijk loon van de dga vaststellen op het wettelijk minimumloon. U kunt deze start-upregeling maximaal drie jaar toepassen. Soms is zelfs een lager gebruikelijk loon mogelijk dan het minimumloon, als hiervoor zakelijke gronden bestaan. Dit is bijvoorbeeld het geval als de continuïteit van de BV in gevaar komt als de BV toch een gebruikelijk loon ter hoogte van het minimumloon zou uitbetalen.