Gebruik in 2021 de nog ruimere vrije ruimte in de WKR

Vanaf 2022 gaat de vrije ruimte weer omlaag. In 2021 bedraagt de vrije ruimte nog 3% van de eerste € 400.000 van de loonsom van alle werknemers samen, plus 1,18% van deze loonsom voor zover hoger dan € 400.000. Vanaf 2022 wordt het percentage van 3% weer verlaagd naar 1,7%. Is de totale loonsom van alle werknemers bijvoorbeeld € 1.000.000, dan bedraagt de vrije ruimte in 2021 € 19.080 en in 2022 € 13.880, dus € 5.200 minder.

Maak daarom in 2021 nog gebruik van de extra ruimte om onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers te geven. U kunt de vrije ruimte uit 2021 namelijk niet doorschuiven naar 2022.

Houd wel rekening met de gebruikelijkheidstoets: de vergoedingen of verstrekkingen mogen niet meer dan 30% afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Tot een bedrag van maximaal € 2.400 per werknemer per jaar wordt dit op praktische gronden goedgekeurd.