Doorlopende machtiging intermediair

Zoals u weet maken we elk jaar bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting gebruik van de vooraf ingevulde aangifte van de Belastingdienst.

Hierbij heeft de Belastingdienst al bepaalde gegevens ingevuld in de aangifte zoals uw loon, de WOZ-waarde van uw huis, hypotheekgegevens en banksaldi. Deze gegevens krijgt de Belastingdienst van uw werkgever, gemeente en bank.

De Belastingdienst heeft dit jaar een doorlopende machtiging ter beschikking gesteld. Dit betekend dat u niet meer ieder jaar aan ons toestemming hoeft te geven om te beschikken over deze vooraf ingevulde aangifte. U kunt dit nu eenmalig doen voor de belastingjaren 2023 en verder.

Hiervoor hebben wij als kantoor nog wel toestemming nodig. Dit werkt als volgt:
• Wij dienen bij de Belastingdienst een verzoek in om uw vooraf ingevulde aangifte te mogen gebruiken.
• U ontvangt van de Belastingdienst een brief met daarin een activeringscode.
• Als u akkoord bent stelt u de activeringscode aan ons ter beschikking.

Als u de activeringscode van de Belastingdienst heeft ontvangen, kunt u deze aan ons doormailen of opsturen.

De vooraf ingevulde aangifte is een hulpmiddel. Het aanleveren van de gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting blijft noodzakelijk. Wij kunnen dan de gegevens van de Belastingdienst checken.

Let op!

De code is geldig tot 21 december 2021. Dus geef deze zo spoedig mogelijk aan ons door, zodat wij het kunnen verwerken.