Extra opletten bij belastingaangifte 2020

Ondernemers en particulieren kunnen weer aangifte inkomstenbelasting doen voor het jaar 2020. Vanwege het coronavirus zijn er specifieke aandachtspunten. Wij houden daar bij de uitwerking rekening mee.

Afwijkend inkomen

Voor veel belastingplichtigen, ondernemers en particulieren, zal vanwege het coronavirus het inkomen van vorig jaar afwijken van dat van voorgaande jaren. Is de voorlopige aanslag 2020 en/of 2021 nog gebaseerd op het inkomen van vóór de coronacrisis? Dan is hiermee door de Belastingdienst veelal nog geen rekening gehouden.

Tozo of TOFA?

De Belastingdienst heeft al wel rekening gehouden met een afwijkend inkomen als gevolg van een aanvraag van de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) en de TOFA (Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten). Heeft u recht gehad op een van deze steunmaatregelen? Dan hoeft men alleen te controleren of de vooraf ingevulde gegevens kloppen.

Hypotheekrente

Speciale aandacht verdient de aftrek van hypotheekrente. Vanwege de introductie van een zogenaamde betaalpauze – u heeft dan uitstel van betaling van hypotheekrente gehad – kan de aftrek over 2020 lager zijn dan normaal. Dit geldt vaak ook als een hypotheek in 2020 opnieuw is afgesloten, omdat de rente dan meestal lager ligt dan in het verleden.

Vaste lasten

In de aangifte kunnen ondernemers ook profiteren van het feit dat de tegemoetkomingen voor vaste lasten vanwege het coronavirus in de vorm van TOGS en TVL onbelast zijn. De kosten zijn daarentegen wel integraal aftrekbaar van de winst.

Zelfstandigenaftrek

Vanwege het coronavirus is het zogenaamde urencriterium voor ondernemers versoepeld. Dit betekent dat ondernemers die vanwege het coronavirus minder uren in het bedrijf hebben gewerkt, toch aan het urencriterium kunnen voldoen. Daardoor hoeft het recht op enkele faciliteiten voor ondernemers,
zoals de zelfstandigenaftrek, niet verloren te gaan.