logo-mini

Wijziging regels rentevergoeding vennootschapsbelasting 2020

Wijziging regels rentevergoeding vennootschapsbelasting 2020

De regels inzake het vergoeden van rente aan de Belastingdienst voor wat betreft de vennootschapsbelasting (Vpb), gaan in 2020 veranderen. Ook het vergoeden van rente dóór de Belastingdienst gaat voor wat betreft de Vpb veranderen. Deze maatregelen zijn op Prinsjesdag aangekondigd.

Rente betalen aan Belastingdienst

Op dit moment moet u voor wat betreft de vennootschapsbelasting uiterlijk binnen vijf maanden na het aangiftetijdvak aangifte doen. Dit is dus meestal vóór 1 juni. Doet u echter aangifte na de derde maand, dus vanaf 1 april, dan kan belastingrente in rekening worden gebracht. Dit kan ook als niet de Belastingdienst niet van uw aangifte afwijkt. Dit is namelijk afhankelijk van het moment waarop de aanslag wordt vastgesteld.

Wijziging vanaf 2020

Er is nu één uitzondering op het in rekening brengen van belastingrente toegevoegd. Vanaf volgend jaar hoeft u in bovenstaande gevallen geen rente meer te betalen, tenzij wel van de aangifte wordt afgeweken.

Let op! Het blijft dus van belang het bedrag van de verschuldigde vennootschapsbelasting via een voorlopige aanslag vóór 1 juli van het volgende jaar te betalen. Want het lukt namelijk niet altijd om de aangifte vóór 1 juni al in te dienen.

Korting vervalt bij betaling ineens

Betaalt u een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting niet in termijnen maar ineens, dan ontvangt u nu nog een korting over de helft van het verschuldigde bedrag. De korting is gelijk aan het percentage invorderingsrente, thans 4%. Deze korting gaat vervallen en wel per 2021.
Heeft u vragen over het ontvangen of betalen van rente met betrekking tot de vennootschapsbelasting, neem dan contact met ons op.


Comments are closed.