logo-mini
In maart wetgeving pensioen eigen beheer afgerond

In maart wetgeving pensioen eigen beheer afgerond

In maart wetgeving pensioen eigen beheer afgerond

Staatssecretaris Wiebes heeft in het kader van het wetsvoorstel ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer’ een novelle aangekondigd in de Eerste Kamer. Na ontvangst van deze novelle zal de Eerste Kamer naar verwachting het wetsvoorstel aannemen. Volgens een korte aantekening op de site van de Eerste Kamer wordt het voorstel op 9 februari 2017 in de Tweede kamer in stemming gebracht.

De novelle heeft betrekking op de door de staatssecretaris in de Eerste Kamer aangekondigde, en in de media gesignaleerde problematiek rond de (geactiveerde) indexatie. Deze problematiek zorgde ervoor dat de wetgeving niet voor 1 januari 2017 is afgerond. Verder zijn er nu geen wezenlijke wijzigingen opgenomen.

Uiterlijk 7 maart 2017 stemt de Eerste Kamer over de Novelle Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer.

De stappen en advisering die met de uitfasering van het pensioen in eigen beheer samenhangen kunnen dan verder worden uitgewerkt.

Het jaar 2017 is het jaar waarin een keuze gemaakt zal moeten worden.


Comments are closed.